top of page
Kontor korridor

HANDELSBETINGELSER

Din indretningsarkitekt uddannelse og Dekoratørskolen er vejen til en kreativ karriere.

Vores firma blev etableret i 1983 og har leveret kreative løsninger siden. 

 

Uddannelserne og  ydelserne udbydes af:

 

Designbutikken v. June Staun
Vardevej 12
7100 Vejle


CVR nr.: DK37284467
Tlf.: 75839761

Kontakt os på: info@indretningsarkitektuddannelse.dk

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK).

Alle aftaler er bindende.
Alle priser er i danske kroner og med moms.
Ved tilmelding til dekoratøruddannelsen og indretningsarkitektuddannelsen er man forpligtet til at betale hele uddannelsesbeløbet selvom man laver en ratebetaling. Dette gælder også ved uddannelsesstop.
Beløbene på siden er med moms. Momsen vil blive pålagt ved indmeldelsen og betalingen.

Levering: Ved kurser og uddannelse med specifik startdato, sker leveringen på den aftalte dato.

Kvittering samt produkt tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved bookningen.

Susanne Stauns Dekoratørskole har ingen forpligtelser til at udgive materialet til evig tid, for at du kan bruge det til evig tid, kræver det at online produktet downloades til egen enhed. Ved køb af online produkter frasiges retten automatisk til 14 dages fortrydelsesret, da produktet leveres øjeblikkelig. Ved tilmelding til dekoratøruddannelsen og indretningsarkitektuddannelsen er man forpligtet til at betale hele uddannelsesbeløbet selvom man laver en ratebetaling. Beløbene på siden er eksklusiv moms. Momsen vil blive pålagt ved indmeldelsen og betalingen.

Rettigheder: Alle rettigheder til uddannelse, trykt som digitalt materiale, tilhører Susanne Stauns Dekoratørskole. Ved køb opnås brugsret til det købte materiale/produkt. Det købte materiale/produkt er personligt og må ikke bruges til andre formål end hvortil det er købt. Specifikt må materialet/produktet ikke anvendes i direkte eller indirekte konkurrence med Susanne Stauns Dekoratørskole. Brugsretten til det købte materiale/produkt er altid personlig og kan ikke overdrages.

Returret: Du fraskriver dig retten til 14 dages fortrydelsesret, ved køb af digitale produkter herved vores indretningsarkitekt uddannelse og Dekoratøruddannelse online.

Du kan afmelde din tilmelding før uddannelsen starter, hvis du har fortrudt din tilmelding.

Tilmeldingen til vores uddannelser og kursusdage er bindende.

 

Afmelder du din deltagelse sker der følgende:
• Deltagelse på et senere forløb ifølge aftale

• Afmeldelsen skal ske før uddannelsens start ellers hæfter du får det fulde beløb.

• Du er stadig forpligtet til at betale hele uddannelsen selvom du betaler i rater og stopper midt i forløbet. Der vil herefter blive lukket for din adgang til platformen, og Facebook gruppen.

• Du er stadig forpligtet til at betale hele uddannelsen selvom du vælger efter eget valg at stoppe midt i forløbet. Der vil herefter blive lukket for din adgang til platformen, og Facebook gruppen.

Vi kan opsige dig hvis:

• Din opførsel er utilstrækkelig i uddannelsen ifølge skolen

• Din opførsel er ført til krænkelse af vores uddannelse eller navn ifølge skolen

• Du er stadig forpligtet til at betale hele uddannelsen selvom vi har valgt at afskedige dig efter din opførsel er uegnet til skolen. Der vil herefter blive lukket for din adgang til platformen, og Facebook gruppen.

Såfremt  Susanne Stauns Dekoratørskole eller navn anvendes i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindeliges regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

Evt. uoverensstemmelse mellem køber og Stauns Dekoratørskole:  Ved evt. uoverensstemmelser mellem  Stauns Dekoratørskole og køberen så skal dette afgøres efter dansk ret ved Retten i  Kolding.

Betalingen er uddannelsen:

Betalingen af din uddannelse sker ved en bankoverførsel eller via mobilepay. Begge dele er oplyst på din faktura som du modtager fra skolen.  Beløbet refunderes ikke efter opstart af forløb.

Der vil være en betalingsdato hvor fakturaen skal betales inden, og hvis dette ikke overholdes påregnes rykker af gældende lovgivning. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. Hvis fakturaerne misligholdelse, lukkes din adgang til platformen omgående indtil fakturaen er betalt.

Privatlivspolitik og Persondataforordring

Alle rettigheder til uddannelser, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Stauns Dekoratørskole - indretningsarkitektuddannelse. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er IKKE tilladt at dele produktet med andre. Hvis dette opdages vil der kunne tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindeliges regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

Håndtering og sikkerhed omkring dine personlige data er beskyttet i den nye Persondataforordning fra EU. Den trådte i kraft den 25.05.2018, og det betyder, at dine private oplysninger og rettigheder som forbruger er endnu bedre sikret.

Alle produkter, der købes via Stauns Dekoratørskole, er på nuværende tidspunkt administreret af wix.com , men vil blive udskiftet af Simplero inden de 30. marts 2023, og de sikrer, at deres håndtering af data lever op til den nye Europæiske standard GDPR, som står for General Data Protection Regulation.

Databeskyttelse har høj prioritet, og det er vigtigt for os, at der er åbenhed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor beskrevet, hvordan vi behandler dine data.

Nyhedsbreve:
Vi har kun din mailadresse registreret.

 

Køb af onlineprodukter via wix.com fra den 30. marts 2023 er det fra Simplero.


Vi har kun dit navn, din mailadresse og betalingsform registreret, og vi kan selvfølgelig ikke se dine kortoplysninger.

Køb af varer via manuel fakturering fra skolens bogholderi.
Vi har dit fulde navn, adresse, telefonnr og e-mailadresse registreret, da vi skal fremsende en fysisk faktura.

Køb af uddannelsesforløb der bliver du en del af en facebookgruppe.
Vi har dit navn, mailadresse og din facebookprofil registreret, da det er en del af selve produktet.

Køb af uddannelsesforløb.
Køber du et uddannelsesforløb til bl.a. dekoratøruddannelsen eller indretningsarkitektuddannelsen, har vi dit navn, adresse, telefon nr. , mailadresse og facebookprofil registreret, og til de personer, der tager uddannelsesforløbet som et led i ansættelsesforhold, har vi også din arbejdsgivers navn registreret.

Alle data, der er et led i en handel, gemmes i 5 år i henhold til bogføringsregler.

Vi opbevarer dine oplysninger.
Vi opbevarer så få oplysninger om dig som muligt i henhold til ovennævnte beskrivelse.

Vi har ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
 

Vi er ansvarlig for dine personlige oplysninger.
Susanne Stauns Dekoratørskole har ansvaret for de personlige oplysninger, du giver os, og vi er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger opbevares efter gældende lov om databeskyttelse.

Ansvar:

Stauns Dekoratørskole - indretningsarkitektuddannelse

Vardevej 7-12
7100 Vejle

Videregiver vi dine persondata?
Vi videregiver ikke dine persondata, og vi har ikke annonceaftaler eller øvrige aftaler med 3. mand.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.


Vi indsamler og opbevarer kun dine data (navn og e-mailadresse) i forbindelse med bestemte formål. Det sker eksempelvis, når vi har brug for at udsende målrettede nyheds- og kampagnemails.

Dine rettigheder.
Du har altid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.
Kontakt skolen, så sender vi dine oplysninger via e-mail. Vi gør opmærksom på, at den e-mail, vi anvender, ikke er krypteret, og derfor er det dit eget ansvar, når du anmoder om at få tilsendt dine oplysninger.


Parterne er enige om, at der i tilfælde af mangler, forsinkelser, tekniske fejl m.v. i det leverede aldrig vil kunne rettes krav imod Stauns Dekoratørskole som overstiger, hvad kunden har betalt for kurset.

Det gælder uanset ansvarsgrundlag eller hvad kravet i øvrigt måtte bero på.

 

Retten til at overføre data.
Når vi anvender dine personlige oplysninger elektronisk efter dit samtykke, har du ret til at få sendt en kopi af dine data i et læsbart format. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.
 

Retten til at korrigere data.
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data.
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som vi benytter, undtagen i følgende situationer:

  • Du har et økonomisk mellemværende med os, uanset betalingsmåde.

  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne. Disse opbevares i 5 år.

 

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser.


Vi kan i din købshistorik se, hvilke produkter du har købt tidligere, og du kan altid modsætte dig, at vi anvender denne oplysning til fremtidig markedsføring.

Du kan altid afmelde dig al form for markedsføring fra Dekoratørskolen.

Modsætte sig direkte markedsføring.
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

Alle vores nyhedsbreve indeholder en tydelig frameldingsknap. Her kan du til enhver tid framelde dig, og vi kontakter dig ikke igen.

 

Dine persondata varetages af de ansatte.
Alle medarbejdere  på Dekoratørskolen er gjort bekendt med forretningsgangen, og alle ansatte skal efterleve den persondataforordning, der er formuleret for virksomheden.

Det er yderst vigtigt for os, at du er beskyttet på bedste vis, og derfor er det meget vigtigt for Dekoratørskolen, at vi altid efterlever det, vi lover, og at vi følger lovene på området.

Dine personlige oplysninger.

For at du kan indgå en aftale med os ved køb af et produkt eller en uddannelse skal du oplyse følgende:

  • Navn

  • E-mail adresse

  • Telefon

  • adresse

Stauns Dekoratørskole anvender kun din adresse, såfremt du fysisk skal modtage en vare, der fysisk skal sendes til dig. Se ovenfor.
Alle onlineprodukter får du adgang til, når betalingen er verificeret.

 

Betaler du med Mobilepay MyShop vil du få din adgang åbnet, når vi har registreret indbetalingen. Alle onlineprodukter kræver kun opbevaring af dit navn og din mailadresse.

Se ovenfor.

Dekoratørskolen foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne sende dig e-mails om nyheder omkring skolen, som du selv har givet tilsagn om at ville modtage.

Vi opbevarer selvfølgelig dine adresseoplysninger, såfremt du skal have en fysisk vare tilsendt, eller såfremt vi har faktureret dig for et køb ved manuel fakturering igennem vores bogholderi.

Alle personoplysninger på faktureringer skal gemmes i 5 år i henhold til lovgivning. Se ovenfor.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen ved Dekoratørskolen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du i henhold til persondataloven.

Henvendelse kan rettes til info@indretningsarkitektuddannelse.dk

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

OM: About
Billede af Spacejoy

HVEM ER UNDERVISERNE

OM: Billede

JUNE STAUN

JUNE STAUN SOM TIL DAGLIGT ER EN STOR DEL AF UDDANNELSEN ER SELV UDDANNET DEKORATØR OG INDRETNINGSARKITEKT, SAMT GÅET PÅ BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN FRA VIA UNIVERSITY COLLEGE I HORSENS.

JUNE HAR OVER 17 ÅRS ERFARING INDENFOR DESIGN OG INDRETNING SAMT MØBELBRANCHEN. HUN ER INDEHAVER AF STAUN DESIGNBUTIKKEN SOM HAR DET STORE INTERNATIONALE MØBEL BRAND KARTELL INKL. FORHANDLING AF DE STØRSTE BRANDS HERHJEMME. DET ER ET KATALOG MED DE HELT STORE INTERNATIONALE DESIGNERE I MØBELBRANCHEN. 

 

HUN ER UDDANNET OG HAR UNDERVIST I DIGITALE TEGNEPROGRAMMER, INDRETNING SAMT STYLING SIDEN 2006 BÅDE PÅ SKOLEN SAMT PÅ INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE I KOLDING.

274101577_7120726604663909_8314159726007210997_n_edited.png
OM: Billede

SUSANNE STAUN

Susanne Staun er født i 1952. Hun startede som dekoratørelev i 1968 og arbejdede 1972-1983 som chefdekoratør hos modefirmaet Gundtoft. I 1982 modtog Susanne Staun Hindsgavlslegatet og vandt samme år prisen for Danmarks smarteste udstillinger.

I 1983 besluttede Susanne Staun sig for at blive selvstændig, og her grundlagde hun Susanne Stauns Dekoration.

Susanne Staun har lavet udstillinger inkl. undervist for mange af landets førende firmaer. Susanne har taget mange uddannelser indenfor indretning og styling i både ind og udland. Hun har desuden haft et samarbejde med indretningsarkitektskolen i Paris.


I 1993 grundlagde hun Stauns Dekoratørskole, og siden har skolen leveret mange dygtige og kreative elever.

Susanne er et livsstykke og har en erfaring indenfor indretningsfaget som er i verdens klasse. Hun har undervist utrolig mange virksomheder i indretning, styling og visuel merchandising både i ind og udland. Hun etablerede Staun Designbutikken i 2006 i samarbejde med June.  Hun har designet og indrettet mange boliger og etagebyggerier i udlandet. 

Susanne har også lavet udstillinger for Kongehuset og Dronning Margrethe den anden. 

susanne_edited.png
OM: Billede

RUNE SØNDERGAARD

Rune er uddannet dekoratør og er cand. mag. i dansk, historie og retorik fra Aarhus Universitet. 
Rune er forfatter og har udgivet to bøger i kommunikationsteknikker og retorik som er fagbøger som bruges til alle gymnasieundervisere i Danmark.

rune_edited.png
OM: Billede

ROBERT HARBO

Robert er uddannet dekoratør samt pædagog og lærer fra lærer seminariet i Jelling. Han har arbejdet i mange år indenfor tømrerfaget inkl. bygningslære og tekniske installationer. Han har i sit job også arbejdet meget med grafisk design, digitale tegneprogrammer og tegning. Hans speciale er billedkunst, internationale sprog og grafisk fremstilling.

105570464_946272829177220_2978692904098004338_n_edited.png
OM: Billede

DEKORATØRSKOLENS HISTORIE

Stauns Dekoratørskole er centralt beliggende i Vejle, og skolen er indrettet med plads til kunstneriske og praktiske udfoldelsesmuligheder.

Dekoratørskolen blevet etableret i 1993, og  Susanne Staun som er skolens stifter har mere end 45 års erfaring inden for dekoratør og indretningsfaget.

Skolen har samlet en række af kreative undervisere som alle er aktive i erhvervslivet.

Skolen giver eleverne mulighed for at deltage i et arbejde, hvor praksis og teori går op i en højere enhed.

Det betyder, at du lærer at arbejde selvstændigt som stylist om du er indretningsarkitekt eller dekoratør. Du bliver godt rustet med kreative ideer. Det er en spændende måde at uddanne sig på da alt vores materiale er ny opdateret samt kombineret med fagets traditionelle viden.

​Vi tilbyder indretningsarkitekt uddannelsen og så skræddersyer vi korte kursus forløb til virksomheder og private i henholdsvis indretning, styling og dekoration.

Grundlægger Susanne Staun (født 1952) har arbejdet med dekoratørfaget siden 1968. I 1983 etablerede hun Susanne Stauns Dekoration, og i 1993 grundlagde hun Susanne Stauns Dekoratørskole, der uddanner nogle af landets dygtigste og bedste dekoratører. Susanne Staun har vundet adskillige udstillingspriser, og hun er et meget anerkendt navn i dekorationsbranchen.

Ud over Dekoratørskolen rummer bygningerne også Susanne Staun Dekoration/Staun Design, der ligeledes er førende inden for sit felt: dekoration, design og indretning.

OM: Tekst

UDPLUK AF REFERENCER OG SAMARBEJDSPARTNERE

OM: Tekst
666.png
OM: Billede
bottom of page